Pastoraal werk

Minderbroeders leven in gemeenschap, biddend, vierend en zorgend.

De Vlaamse minderbroeders zijn betrokken in diverse pastorale en sociale projecten. Zo helpen ze in de parochiepastoraal, verzorgen diensten in hun eigen kerken, geven bezinningen en conferenties. Verder zijn ze actief in het categoriale apostolaat: als aalmoezenier in een ziekenhuis of zorginstelling, bij foorreizigers, schippers, mindervaliden, gehuwden en gezinnen...

Ze organiseren voettochten naar Assisi en bedevaarten. Zij hebben nog een beperkt aantal missionarissen in Taiwan, Chili en Congo.